Llum verda
a casa teva

Energia solar fotovoltaica

És un mètode d’obtenció d’energia elèctrica a partir de cèl·lules fotoelèctriques. La conversió fotovoltaica es basa en l’efecte fotoelèctric, és a dir, la transformació directa de l’energia lumínica que prové del sol en energia elèctrica.

Hi ha dos tipus d’instal·lacions fotovoltaiques segons la seva configuració: les autònomes o aïllades de la xarxa elèctrica i les connectades a la xarxa elèctrica. Les primeres permeten oferir un servei a corrent contínua o a corrent alterna (equivalent a la xarxa elèctrica) en emplaçaments on no hi arriba la xarxa elèctrica.

En el segon tipus, l’electricitat generada s’aboca, total o parcialment (si hi ha autoconsum), a la xarxa elèctrica.

Il·luminació de baix consum

Els llums de baix consum són els petits tubs fluorescents que s’han anat adaptant a la mida, les formes i els suports de les bombetes; per això també es coneixen com a làmpades “compactes”.

Actualment, aquests llums entren en els mateixos aplics i làmpades que les bombetes incandescents. També en els darrers temps s’han incorporat al mercat els llums LED, que tenen una despesa elèctrica encara inferior als fluorescents compactes amb una durabilitat superior.

Estudis d’eficiència energètica

Un aparell, procés o instal·lació és energèticament eficient quan consumeix una quantitat inferior a la mitjana de l’energia per realitzar una activitat. Una persona, servei o producte eficient compromès amb el medi ambient, a més de necessitar menys energia per realitzar el mateix esforç, també busca abastir-se, sinó per complet, amb la major quantitat possible d’energies renovables. A Ikerai us aconsellem a l’hora de decidir quin és el tipus d’energia  i de sistema que s’adeqüen millor a les vostres necessitats i que us permetran obtenir la màxima rendibilitat.

Domòtica

Un habitatge domòtic és aquell que integra una sèrie d’automatismes en matèria d’electricitat, robòtica, informàtica i telecomunicacions amb l’objectiu d’assegurar a l’usuari un augment de l’estalvi energètic, de la seguretat, del confort i de les facilitats de comunicació.

Contacte

INSTAL·LACIONS D’AIGUA, GAS I CALEFACCIÓ
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
REGS PER ASPERSIÓ · TRACTAMENTS D’AIGUA
INSTAL·LACIONS DE PISCINES

C/ Eugeni d’Ors, 14 · 17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 972 69 10 19 · ikerai@ikerai.com