A l’estiu,
queda’t al niu

Aire condicionat

A l’hora d’instal·lar un equip per produir fred a la vostra llar, és recomanable tenir en compte l’ús que se’n farà i les dimensions i característiques dels espais a refredar.

A Ikerai us informarem sobre quin tipus s’adequarà millor a les vostres necessitats: aparells “Split” fixes i “multi Split”, aparells Split mòbils i mono blocs mòbils. Un cop escollit el model, caldrà que us fixeu en la potència, so, cost, etiqueta energètica, control via dispositiu mòbil, tipus de gas refrigerant, instal·lació i manteniment. Pregunteu-nos sense compromís!

Geotèrmia

Aquesta energia de fonts renovables s’obté mitjançant l’aprofitament de la calor interna de la Terra. S’utilitza, sobretot, per a la climatització d’habitatges unifamiliars, per cobrir-ne les necessitats d’aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració i disminuir-ne el seu consum energètic de climatització.

La geotèrmia és una tecnologia eficient que representa un gran estalvi energètic i és poc exigent amb les condicions geològiques. La bomba de calor de geotèrmia disposa d’un rendiment més elevat que les bombes de calor convencionals però cal fer primer un estudi del subsòl per avaluar si serà capaç d’evacuar la calor aportada pel sistema

Com acompanyar el fred?

Conductes
Aquest sistema s’encasta al fals sostre del local o habitatge. La distribució de l’aire fred (o calent si es tracta d’una bomba de calor reversible) es fa mitjançant conductes amagats també en el fals sostre, que acaben amb unes reixetes col·locades estratègicament i, en la major part dels casos, regulables, per les quals surt el flux de l’aire.

Aerotermos (Fanc oils)
Aquests aparells consten d’una bateria o intercanviador de fred o de calor i d’un ventilador. Tenen un sistema de regulació propi, generalment termòstat. S’utilitzen per climatitzar edificis residencials, comercials o industrials.

Split
Aquest sistema conté dues parts: l’externa, que inclou la vàlvula del compressor i el condensador, i l’interna, que inclou la bobina d’evaporació o de refredament i el ventilador de refrigeració. És el sistema més venut actualment ja que permet estalviar energia i espai i, a més a més, és silenciós. Aquest tipus d’aire condicionat us permetrà mantenir l’aire fresc en una o diverses habitacions a la vegada.

Aire condicionat portàtil
Aquest sistema no requereix instal·lació, ja que, com el seu nom indica són portàtils. Només cal col·locar un tub extractor d’aire calent, de forma manual, en una finestra.

Aire condicionat centralitzat
Aquest sistema és ideal per a edificis en què totes les sales necessiten climatització. Amb ajuda d’un compressor de gran capacitat, us permetrà estalviar diners si el que voleu és refredar grans espais de forma silenciosa.

Contacte

INSTAL·LACIONS D’AIGUA, GAS I CALEFACCIÓ
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
REGS PER ASPERSIÓ · TRACTAMENTS D’AIGUA
INSTAL·LACIONS DE PISCINES

C/ Eugeni d’Ors, 14 · 17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 972 69 10 19 · ikerai@ikerai.com