D’on no n’hi ha
en farem rajar

Aigua calenta i freda sanitària

La instal·lació habitual d’aigua calenta sanitària (ACS) consta de l’escalfador d’aigua, una bomba de circulació, canonades, cabalímetres i vàlvules per a la distribució d’aigua calenta als consumidors o punts de consum

Aixetes i sanitaris

Tenim a la vostra disposició una àmplia gama d’aixetes i sanitaris adequats a les vostres necessitats. Per consultar el catàleg poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Tractament d’aigües

El tractament d’aigües implica la creació de dos circuits hidràulics separats: un exclusivament per a l’aigua potable i l’altre per a usos on aquest recurs no és imprescindible, com la bugada, el reg de jardins o la neteja. L’estalvi d’aigua pot arribar a ser d’un 80% al llarg de l’any.

Descalcificadors

Aquests aparells permeten descalcificar, és a dir, eliminar a través d’intercanvis icònics, la duresa de l’aigua deguda a l’excés de calci i magnesi, que acaben provocant incrustacions en les instal·lacions. A més a més, la calç és un aïllant tèrmic que, quan s’adhereix a la paret de la caldera i a la resistència d’una rentadora o d’un rentaplats, comporta un excés de consum d’energia per escalfar l’aigua. Per tant, la instal·lació d’un descalcificador acabarà repercutint en un important estalvi energètic.

Desguassos (desaigües)

Són els sistemes per drenar l’aigua per on s’escola l’aigua bruta o de pluja. Els desguassos de pluja condueixen l’aigua cap a la xarxa de clavegueram per retirar el líquid i prevenir una inundació.

Piscines

Instal·lem piscines de tot tipus, cobertes i descobertes, i ens encarreguem del seu manteniment.

Regs per aspersió

Per regar mitjançant aquest sistema de reg pressuritzat s’ha de disposar d’una instal·lació de canonades que condueixin l’aigua fins als aspersors. Es necessita molta energia, per la qual cosa cal disposar de grups de bombament o de pressió a la xarxa proporcionada per basses o dipòsits elevats.

Plaques solars tèrmiques

L’energia solar tèrmica és una de les aplicacions pràctiques amb més futur dins el marc urbà, per reduir l’emissió de gasos contaminants i disminuir la dependència dels combustibles fòssils.
Els costos d’un sistema solar són els materials, el disseny i la instal·lació, ja que no es requereix cap combustible per al seu funcionament i els costos de manteniment són molt baixos. L’energia solar tèrmica es pot utilitzar per a aigua calenta, calefacció, processos industrials o climatització de piscines.

Contacte

INSTAL·LACIONS D’AIGUA, GAS I CALEFACCIÓ
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
REGS PER ASPERSIÓ · TRACTAMENTS D’AIGUA
INSTAL·LACIONS DE PISCINES

C/ Eugeni d’Ors, 14 · 17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 972 69 10 19 · ikerai@ikerai.com