Domèstic i industrial

Més Informació

IKERAI INSTAL·LACIONS, S.L.U. ha estat beneficiària d’un ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per garantir un millor ús i  qualitat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions a través del programa TICCámaras.

Gràcies a aquest suport, IKERAI INSTAL·LACIONS, S.L.U. podrà desenvolupar durant els anys 2018 i 2019 una estratègia de dinamització de les xarxes socials i d’e-mail màrqueting.

Contacte

INSTAL·LACIONS D’AIGUA, GAS I CALEFACCIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
REGS PER ASPERSIÓ · TRACTAMENTS D’AIGUA INSTAL·LACIONS DE PISCINES

C/ Eugeni d’Ors, 14 · 17176 Sant Esteve d’en Bas
Tel. 972 69 10 19 · ikerai@ikerai.com